MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE I KLASYFIKACJA [5] – ma-te-ma-ty-ka…

MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE I KLASYFIKACJA [5] – ma-te-ma-ty-ka…

Kurs przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym chcących zapewnić sukcesy w edukacji matematycznej w dalszych latach nauki szkolnej.

W tej części:

  • dlaczego jest ważne nie tylko w edukacji matematycznej,
  • jak wspomagać myślenie przyczynowo-skutkowe, żeby umieć oszacować skutki znając jedynie przyczynę lub jak wydedukować przyczynę znając jedynie skutek,
  • o tym, jak uczymy się tworzyć siatki pojęciowe, które pozwalają nam rozumieć otaczający świat i się w nim odnajdować.

Dostęp do kursu: 90 dni.

Zamówienie

39.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Szkolenia napędza platforma http://www.jastrzebska-krajewska.pl