GOTOWOŚĆ SZKOLNA – jak wspierać starszaka w przekroczeniu progu szkoły?

GOTOWOŚĆ SZKOLNA – jak wspierać starszaka w przekroczeniu progu szkoły?

🔴Celem tego webinaru jest przybliżenie dorosłym – rodzicom i nauczycielom, czym jest proces osiągnięcia gotowości szkolnej z pedagogicznego punktu widzenia.

 

🔴Wielu dorosłym wydaje się, że dziecko jest gotowe na pójście do szkoły, kiedy jest „mądre”, czyli ma w podstawie opanowane umiejętności szkolne. To ogromny błąd myślowy!

 

🔴Najważniejszym składnikiem osiągnięcia przez przedszkolaka gotowości szkolnej jest gotowość emocjonalna, która jest wielowarstwowa. Chodzi o to, czy dziecko jest emocjonalnie gotowe na absolutną zmianę w życiu – cykl godzin dydaktycznych, siedzenie w ławce, stosowanie się do określonych zasad zachowania, samodzielność w obszarze samoobsługi, radzenie sobie w nowym otoczeniu, umiejętność radzenia sobie z presją czasu, ocen, oczekiwaniami dorosłych… i wiele innych składowych, które są podstawą tego, czy dziecko powinno już próg szkoły (w systmie polskim) przekroczyć.

 

🗣Opowiem też o tym, jak wspomagać dziecko w czasie osiągania gotowości szkolnej i jak ułatwić mu (i sobie) przejście ze świata przedszkola do świata szkolnego.

 

🗣W czasie webinaru przedstawię również wachlarz wiedzy i umiejętności poznawczych, które powinien posiadać przedszkolak idący do szkoły i których wcale nie musi posiadać, mimo nacisku wielu dorosłych.

 

Dostęp: 90 dni od daty zakupu

Zamówienie

Data startu: 2022-05-08

99.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Szkolenia napędza platforma http://www.jastrzebska-krajewska.pl