Część 2: „Dziecięca Matematyka”® + #20minutdlaMATEMATYKI (połowa szkolenia)

Część 2: „Dziecięca Matematyka”® + #20minutdlaMATEMATYKI (połowa szkolenia)

Szkolenie stanowi CZĘŚĆ II (przeczytaj w opisie, jakie obszary)

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, jednak z powodzeniem mogą w nim również uczestniczyć zainteresowani i chętni rodzice.

Dostęp do kursu jest indywidualny. Jeśli placówka chce wykupić uczestnictwo dla swoich nauczycieli – proszę o kontakt mailowy.

Zawiera on 9 filmów, a każdy moduł składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, w czasie której pokazuję konkretne zabawy i sytuacje kształtujące wybrane kompetencje. Ukończenie tego kursu jest równowartościowe, co uczestnictwo w kursie stacjonarnym (całościowa metodyka wybranych obszarów (część druga) „Dziecięcej matematyki”®).

Uczestnik materiały szkoleniowe w formie PDF (objęte prawami autorskimi, co oznacza, że nie wolno ich rozprzestrzeniać) otrzyma w terminie do tygodnia od momentu zakupu.

Po ukończeniu kursu i prawidłowym wykonaniu testu uczestnik kursu może uzyskać certyfikat w wersji elektronicznej (przesłanej na maila) lub opcjonalnie (po mailowym uzgodnieniu) również tradycyjny za dopłatą za wysyłkę.

Dostęp czasowy: Każdy uczestnik otrzymuje dostęp czasowy do kursu na 90 dni od momentu zakupu. Przedłużenie wiąże się z dodatkową dopłatą ustaloną indywidualnie mailowo.

Metoda „Dziecięcej matematyki”®, którą przedstawiam w kursie stworzyła prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Kurs nie uprawiania do uczenia dorosłych tej metody. Dzięki wiedzy zdobytej podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę, jak uczyć dzieci zgodnie z metodyką.

Z tej części całości kursu dowiesz się (program):

Wprowadzenie:

• prawidłowości rozwojowe,

• rozwój myślenia operacyjnego w sensie Piageta.

Moduł 8 – Pomiar długości:

• jak wprowadzić dzieci w zagadnienia związane z pomiarem długości (warsztat praktyczny).

Moduł 9 – Pomiar objętości:

• jak wprowadzić dzieci w zagadnienia związane z pomiarem objętości (warsztat praktyczny).

Moduł 10 – Ciężar, konstruowanie wagi i ważenie:

• jak wprowadzić dzieci w zagadnienia związane z pomiarem ciężaru (warsztat praktyczny).

Moduł 11 – Pojęcia kalendarzowe:

• jak kształtować niedziesiątkowe systemy pozycyjne, które są nieodłącznym elementem naszego życia, poprzez obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

Moduł 12 – Geometria:

• jak kształtować pojęcia geometryczne żeby wspomagać ich rozwijanie w edukacji szkolnej.

Moduł 13 – „Mała ekonomia”:

• o tym, co dzieci powinny wiedzieć o pieniądzach, pojęciu długu i innych aspektach związanych z finansami.

Moduł 14 – Gry i hartowanie emocjonalne:

• jak przygotować dzieci na przeżywanie sukcesów i zmierzanie się z porażkami,

• jak gry wspomagają edukację matematyczną (nabywanie wiadomości i umiejętności),

• jak przezwyciężać sytuacje trudne w edukacji matematycznej.

Podsumowanie: 

• krótko o dyskalkulii.

Materiały PDF wysyłane są mailem.

Zamówienie

249.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Szkolenia napędza platforma http://www.jastrzebska-krajewska.pl